Tříkrálová sbírka 2014 – informace

Tříkrálová sbírka bude v naší farnosti a blízkém okolí probíhat stejně jako předchozí roky. Prosíme zájemce o vedení skupinek dětí, kterých máme málo, aby se co nejdříve ohlásili Romanovi Venclovi (tel.: 731 604 780). Oficiální termín pro koledování je stanoven od 1. 1. do 14. 1. 2014. V neděli 5. 1. 2014 bude možné dát svůj dar tříkrálovým koledníkům také před nebo po mši svaté (týká se těch, které koledníci nenavštěvují osobně). Bližší informace naleznete na webu sbírky nebo v tiskové zprávě.