Zahájení jubilejního roku a zasvěcení diecéze

Při Mši svaté o Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2014 ve 14 hodin v katedrále bude zahájen jubilejní rok naší diecéze (350 let od jejího založení). Při této příležitosti zasvětí biskup Jan Vokál diecézi Panně Marii, jejímu Neposkvrněnému Srdci, podobně, jak to letos v říjnu učinil pro celý svět Svatý otec František. Při té příležitosti diecéze dostane také nový znak, v němž holubici Ducha Svatého doplní písmeno M, symbol jména Panny Marie.

Prosíme zájemce, kteří chtějí využít poutního autobusu na trase: Náchod aut. nádr. 12.30 hod., Nové Město nad Metují 12.45 hod., Jaroměř 13.15 hod., Hradec Králové Velké nám. 13.50 hod., aby se zapsali do seznamu, který bude k dispozici na všech mších naší farnosti ve dnech 13. – 15. 12. 2013.