Zápis PRF – 8. prosince 2013

Mezi zápisy z jednání pastorační rady naleznete podrobné body jednání týkající se období prosinec 2013 – leden 2014.