Zápis PRF – 8. prosince 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují konané dne 8. 12. 2013 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF bylo zahájeno společnou modlitbou za královéhradeckou diecézi. Dále byly projednávány následující body:

 1. Tříkrálová sbírka – bude probíhat jako každý předchozí rok
  • informace k účelu budou vyvěšeny na nástěnce
  • sbírka může probíhat od 1. 1. do 14. 1. 2014
  • chybí nám vedoucí skupinek, prosíme zájemce, aby se ohlásili Romanovi Venclovi, tel.: 731 604 780
  • sbírka bude probíhat 5. 1. 2014 i před kostelem (před popř. po mši), kam můžou přispět ti, ke kterým tři králové nechodí
 2. Kaple Jana Nepomuckého – projednávání setkání s panem Bartoněm z Dobenína a řešení možností, jak by bylo možné zachovat současný stav užívání, případně podíl spoluúčasti
 3. Zhodnocení proběhlých akcí
 4. Řešila se neúčast velkého počtu farníků na celé mši (pozdní chození + předčasné odchody před požehnáním)
 5. Vánoční hudba – připomenout varhaníkům, aby převažovaly tradiční známé písně
 6. Příprava snoubenců – každé pololetí bude ve farnosti probíhat ucelený kurz završený získaným certifikátem centra pro rodinu
 7. Svátosti smíření – termíny viz. ohlášky
 8. Návštěvy duchovních u nemocných – pokud má někdo zájem o návštěvu kněze, prosíme, aby oslovil kněze
 9. Vánoční bohoslužby – před rodinnou bohoslužbou v 15:30 se budou hrát koledy (20 minut před začátkem)
 10. Domlouvání termínů s dlouhodobým pravidlem:
  • adventní duchovní obnova – pátek + sobota před 2. nedělí adventní
  • postní duchovní obnova – pátek + sobota před 3. nedělí postní
 11. Silvestr – bohoslužba v 16:00, posezení na faře od 17:00-19:00 při svařáku; poté silvestrovské setkání mládeže
 12. 1. 1. 2014 ve 14:00 zahájení roku diecéze v katedrále Sv. Ducha v HK – poutní centrum vypravuje 3 autobusy, prosíme zájemce, kteří by chtěli jet autobusem na trase č. 2 (Náchod aut. nádr. 12.30 hod., Nové Město nad Metují 12.45 hod., Jaroměř 13.15 hod., Hradec Králové Velké nám. 13.50 hod.), aby se zapsali na mších ve dnech 13.-15.12. do tabulky.
 13. Ekumena – modlitby za jednotu církve: 8. – 16. 1. 2014
  • středa 8. 1. 2014 – 17:00 Sborový dům CB, káže V. Janouch
  • pátek 10. 1. 2014 – 18:00 Fara ČCE Šonov, káže P. Tamchynová
  • úterý 14. 1. 2014 – 17:00 Husův sbor CČSH, káže M. Bárta
  • čtvrtek 16. 1. 2014 – 18:00 Farní kaple ŘKC, káže V. Glier
 14. Farní pouť – návrh z řad farníků udělat pouť do Neratova, bylo by možné vytvořit tradici farních poutí (předběžně plánováno na květen)
 15. Besedy s hosty – 2-3x do roka, první beseda 8. nebo 15. 2.
 16. Statistika návštěvnosti webových stránek – do příští PRF Jan Ježdík
 17. Příští PRF 2. 2.

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wiesław Kalemba, Jan Ježdík, Karel Nývlt, Luděk Hojný, Marie Molnárová, Táňa Blažková

Nepřítomen: Václav Klamta

Host: Roman Vencl