Příprava na manželství

Zajímá Vás, jak využít čas známosti, jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou? Chcete se dozvědět něco víc o sobě, partnerovi, o komunikaci mezi partnery, vztazích s rodiči a k okolnímu světu, sexuálním životě v manželství nebo také o společném životě s Bohem?

Zveme všechny dvojice, které se chtějí hlouběji poznat, ujasnit si správnost své volby, ale i svá silná a slabá místa a připravit se na společný život v manželství.

Setkání budou probíhat během školního roku s intervalem 14 dnů.

Přihlásit se můžete a bližší informace získáte:

Táňa a Libor Blažkovi
tel.: 602 431 810
e-mail: [email protected]
web: http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu/akce#priprava-snoubencu