Beseda s hostem: P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM

Srdečně Vás zveme na besedu s  P. ThLic. PhDr. Vincentem Zontákem, CM, okrskovým vikářem vikariátu Rychnov nad Kněžnou.

Beseda se bude konat 15. 2. 2014 v 15:00 hodin na faře.

P. Vincent Zonták pohovoří:

–    o své cestě k povolání,

–    o Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul, která byla založená sv. Vincentem de Paul v roce 1625. Misijní kněží jsou známí jako „lazaristi“ nebo „vincenti“,

–    o službě církevního soudce – působí jako ochránce spravedlnosti Diecézního církevního soudu a jako soudce Diecézního církevního soudu,

–    a o dalších tématech, která Vás budou zajímat…