Farní snídaně a mše s dětským formulářem

Každou první neděli v měsíci je pro Vás po dětské mši připravena farní snídaně (od 10:00) na faře. Srdečně Vás zveme na popovídání si nad kávou či čajem a najdete jistě i něco dobrého k zakousnutí (můžete i sami přinést něco upečeného na ochutnání).

Po farní snídani následuje krátká zábavná katecheze pro děti a společné vyrábění podle vybraného tématu.

Vaše děti se také mohou aktivně účastnit mší s dětským formulářem, ve kterých je kázání určeno přímo jim.