Velká básnířská soutěž pro celou farnost

Objevte v sobě touhu po krásně se rýmujících verších a poskládejte z nich libozvučný text, jenž pobaví i na duši pohladí…

Soutěž v básnění slavnostně se ohlašuje,
zúčastněte se!
nechť každý farník zaveršuje.
Vtipná ať je rýmovačka,
fantazii nesvazujme,
básněme, vždyť je to hračka!
Nevyhraje, kdo nezaujme.

Tak pište s nadšením moji milí
a vítěze budeme znát za chvíli.

Téma krásné slyšte nyní,
Předmětem je farnost naše.
Básnické střevo nechť se činí,
Odvažte se, nerýmujte plaše!

Básně o naší farnosti můžete odevzdat v tištěné podobě do krabice k tomu určené, nebo je poslat na e-mail: [email protected].

Uzávěrka soutěže je 1. 6. 2014.

Nezapomeňte se podepsat!