Postní duchovní obnova

Před třetí nedělí postní proběhne ve farnosti duchovní obnova na téma Co je člověk, že na něho myslíš? (Žalm 8). V pátek 20. 3. 2014 bude zahájen první blok odpolední mší svatou a v sobotu 21. 3. 2014 skončí druhý blok před polednem. Duchovní obnovu povede P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM.