Zápis PRF – 16. března 2014

16. 3. 2014 zasedala pastorační rada farnosti. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.