Velikonoční jarmark v ZŠ Provodov

Děti z Misijního klubka budou v tomto týdnu prodávat v ZŠ Provodov své výrobky na pomoc chudým dětem: v úterý 8. 4. 11:00-15:00, ve středu 9. 4. 12:00-15:00 a ve čtvrtek 10. 4. 12:00-15:00.