Zápis PRF – 18. května 2014

18. 5. 2014 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.