Zápis PRF – 18. května 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 18. 5. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Kaple sv. Jana Nepomuckého
  • návrh ze strany majitele pronajmout kapli za poplatek – vzhledem k malé četnosti jejího využívání toto z naší strany nepřichází v úvahu
  • pan Daněk chce být týden předem informován o záměru zapůjčení věcí z depozitáře
 2. Výrov – křížová cesta
  • návrh o. Wiesława pamatovat v příštím roce a účastníkům předem připomenout lampióny s sebou
  • návrh p. Nývlta, aby se v průběhu roku sledoval stav křížů a případně aby farníci upozornili duchovního správce farnosti na problémy
 3. Noc kostelů
  • program na plakátech – snažit se příští rok dát včas podklady ke zveřejnění ve zpravodaji
 4. Informovat farníky, že 1. 6. z důvodu biřmování nebude mše sv. v klášteře + budou o týden přesunuté: farní snídaně a setkání rodin s dětmi (8.6.)
 5. Biřmování – hudbu domlouvá P. Kalemba
 6. Diecézní setkání dětí – pí Blažková informovala o jejich průběhu a pastoračním přínosu pro děti
 7. Farní pouť – je o ni zájem, autobus je naplněn
 8. Vigilie Seslání Ducha Svatého – 7. 6.
 9. Pouť v Krčíně 8. 6. – mše sv. v 8:00
 10. Eucharistická adorace v děkanském kostele v pátek 13. 6. od 14:00 do 18:00, Černčice 7. 6. před bohoslužbou od 16:00 do 17:00 – bude ještě upřesněn/potvrzen čas
 11. 14. 6. diecézní pouť v Broumově – od 9:00 do 15:00, mše sv. v 11:00, bude přítomen biskup Kajnek. Plakátky budou dodány z biskupství
 12. 15. 6. Farní den
  • zapůjčení skákacího hradu – od organizace Orel
  • zapůjčení stanu – sponzorský dar (Jan Hable)
 13. 2. středa v měsíci (červen, možná i červenec) – mše sv. nebude v zámecké kapli, ale v kapli Jana Nepomuckého (na zámku září+říjen)
 14. 21. 6. připomenutí bitvy – akce bude celodenní (viz. letáček „bitva u Náchoda“ na www.1866.cz); mše sv. na Dobeníně v 19:
 15. Podněty pana Nývlta: zveřejnit výsledky hospodaření, provést inventuru, možnosti pojištění společenské úsluhy
 16. Koncem prázdnin navrhuje pan farář, aby proběhla ekonomická rada, kde bude jednotlivé body projednávat (vč. řešení termínu opravy střechy)
 17. Do příští PRF navrhnout místa pro odkládací plochy, aby nebyly zarovnané vitríny v kostele.
 18. Přednáška MUDr. Lázničkové 12. 9. 2014 – informace bude zveřejněna také ve zpravodaji NMnM.
  Přednáška o tom, jak působí hormonální antikoncepce. Možná překvapením bude, že zdaleka není tou nejspolehlivější metodou, pokud žena nechce otěhotnět, a že již vůbec neléčí takové stavy, jako je silné krvácení či nepravidelnosti cyklů. Společné zamyšlení a nalézání řešení, která mohou být prospěšná nejen tělesnému zdraví.
 19. Příští PRF 14. 9. 2014

Přítomni: P. Janouch, P. Kalemba, p. Nývlt, p. Hojný, p. Ježdík, pí Blažková
Omluveni: p. Klamta, pí Molnárová