Modleme se za mír

Také naše farnost se přidává k výzvě papeže Františka a biskupa královéhradecké diecéze Jana Vokála. V pátek 22. 8., v pondělí 25. 8. a v pátek 29. 8. bude eucharistická adorace věnovaná na tento úmysl. Průběžně probíhají mše svaté s formulářem za mír v těch dnech, kde kněz může volit formulář mše svaté z misálu (25. 8., 26. 8., 1. 9., 2. 9.). Také v přímluvách při mši svaté je vzpomínáno na tento úmysl. Připojme se k prosbám papeže Františka k těmto modlitbám nejen osobně, ale také ve farním společenství. Bližší informace naleznete na webu biskupství.