Rodinná mše svatá s požehnáním dětem

Mše svatá v neděli 31. 8. 2014 v 9:00 bude především pro rodiny a bude ukončena požehnáním dětem.