Zápis PRF – 14. září 2014

14. 9. 2014 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.