Zápis PRF – 14. září 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 14. 9. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: P. Janouch, Tomáš Enderle, p. Nývlt, p. Hojný, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková
Omluven: p. Klamta

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Kaple sv. Jana Nepomuckého – upozornit majitele na proběhlé opravy a zjištěné problémy.
 2. Posvícení – říjen – rozplánování bohoslužeb, bude vyvěšeno v ohláškách.
 3. Biblická hodina a katechizmus pro dospělé – budou od října střídavě – opět pondělky.
 4. 24. 9. 2014 večerní mše sv. – přítomnost P. Jana Uhlíře při výročí jeho svěcení.
 5. 28. 9. v 10:30 poutní mše sv. na Dobeníně.
 6. 29. 9. předvečer památky sv. Jeronýma – povzbuzení zájmu o Písmo svaté, čtení žalmů po bohoslužbě.
 7. 12. 10. proběhne průzkum počtu účastníků bohoslužeb (na podnět ČBK ve všech diecézích).
 8. 18. 10. v 9:30 kněžské svěcení – T. Enderle, 2. 11. novokněžské požehnání – mše sv. od 9:00.
 9. Dušičky – mše sv. 2. 11. v 10:30 a v 18:00 na hřbitovním kostele.
 10. Mše s dětským formulářem, 12. 10., 2. 11., 7. 12. (přijde Mikuláš), 14. 12.
 11. Svátost pomazání nemocných – předpokládá se v listopadu.
 12. Adventní duchovní obnova (2. neděle) – P. Jan Uhlíř.
 13. Zazněl návrh na uskutečnění schůzky rodičů dětí, které chodí do náboženství.
 14. Posílit pastorační radu jmenováním člena z řad mládeže – P. Janouch.
 15. Příští setkání PRF 26. 10.