Zápis PRF – 26. října 2014

26. 10. 2014 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.