Zápis PRF – 26. října 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 26. 10. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Hojný, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Průzkum počtu účastníků bohoslužeb: obě ranní mše děkanský kostel 310 + klášter 83 + večerní mše děkanský kostel 80 + Krčín 45 = 518
 2. Zvážení dalších forem, jak se více otevřít pro apoštolát – detailněji a dříve promyslet Noc kostelů, oslovit rodiče dětí, které chodí na náboženství, přednášky
 3. Jmenování někoho z řad mládeže do pastorační rady – o. Vladimír
 4. Mše pro rodiny s dětmi s kázáním pro děti – změna: 9. 11., 7. 12.
 5. Svátost pomazání nemocných 16. 11. – příprava + povzbuzení 2 neděle před svátostí
 6. 22. 11. 20. K-ples
 7. 22. 11. Slavnostní ukončení jubilejního roku 350 let královéhradecké diecéze v katedrále – začátek mše sv. v 11:00, poté občerstvení a program pro všechny účastníky
 8. 30. 11. – narozeniny o. Vladimír – poděkování při mši od 9:00
 9. 4. 12. vikariátní konference v naší farnosti
 10. Adventní duchovní obnova 5. a 6. 12. – o. Jan Uhlíř
 11. Mikuláš 7. 12. s dětským formulářem – využít k apoštolátu: vyrobit plakátky (o. Tomáš), rozdat dětem při náboženství, domluvit se i s vedoucími skautů – pozvání dětí na mši sv. (o. Vladimír)
 12. Kolem adventní duchovní obnovy bude možnost prodeje knih s křesťanskou tematikou – pí Molnárová
 13. Svátost smíření 18. 12. v klášterním kostele od 14:30, 19. 12. v děkanském kostele od 14:00
 14. Dětské mše – termíny na rok 2015 budou stanoveny na začátku roku
 15. Diecézní kalendáře – 30. 10. vyzvednout 10 ks – pí Blažková
 16. Poděkování + výzva – hledáme další zájemce o aranžování kytek
 17. Velká klubovna – hledat řešení pro možné rozdělení místnosti (paravan apod.) + výzdoba stěn
 18. Čalouněné židle do klubovny – otázka přečalounění židlí – o. Vladimír zjistí možnosti
 19. Humanitární pomoc z Tříkrálové sbírky – zjistit možnosti využití, inspirovat se v oblastní charitě UO – pí Blažková
 20. Další setkání PFR 14. 12.