Novéna za diecézi

Biskup Jan Vokál vyzývá věřící, aby se ve dnech 13. až 21. listopadu modlili novénu za diecézi.