Pohled pro misie – poděkování

Děkujeme všem dětem, které se zapojily do malování vánočních pohledů, a všem farníkům, kteří si tyto pohledy koupili. Společně se tak podařilo získat 2.727,- Kč, které pomohou záchraně chudých dětí v misiích. Více o Pohledu pro misie®.