Tříkrálová sbírka 2015

ZÁMĚR NA VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ získaných z Tříkrálové sbírky 2015 v regionu Nové Město nad Metují a okolní obce.

Pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou: Část výtěžku sbírky bude určena na provoz projektu Pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou (nákup speciálních zdravotních pomůcek a provoz půjčovny).

Přímá pomoc potřebným v regionu: Část výtěžku sbírky bude určena na přímou pomoc v Novém Městě nad Metují a okolních obcích se zaměřením na pomoc zdravotně postiženým dětem

Pomoc do Indie: Část výtěžku sbírky půjde na rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku

 

HLEDÁME VEDOUCÍ SKUPINEK A KOLEDNÍKY pro Tříkrálovou sbírku 2015

Kdo by se chtěl stát vedoucím skupinky nebo koledníkem Tříkrálové sbírky 2015 a podpořit projekty České katolické charity, ať se ozve

na tel: 731 604 780 nebo na email: [email protected]

Setkání vedoucích skupinek, kde se budou rozdělovat místa koledování, pokladničky, průkazky a další potřebné náležitosti, proběhne na faře v Novém Městě nad Metují v neděli 21.12.2014 v 10:00 ve farní knihovně.

Roman Vencl, koordinátor TKS 2015 pro Nové Město nad Metují a okolí