Zápis PRF – 14. prosince 2014

14. 12. 2014 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.