Zápis PRF – 14. prosince 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 14. 12. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Ježdík, sl. Ježdíková, pí Molnárová, pí Blažková
Omluveni: p. Hojný

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Záměr tříkrálové sbírky je pro rok 2015 stejný jako v tomto roce. Podrobné informace budou předány vedoucím skupinek 21. 12., včetně předání pokladniček.
 2. Využití tříkrálové sbírky na konkrétní humanitární pomoc na novoměstsku – projednávání a rozhodnutí o prověření konkrétních podnětů.
 3. Zvážení dalších forem, jak se více otevřít pro apoštolát bude projednáváno průběžně.
 4. Z řad mládeže jsou jmenováni 3 zástupci, kteří mezi sebou zajistí, aby se každé pastorační rady účastnil jeden z nich. Jsou to: Pavel Krupička, Hana Ježdíková, Tereza Venclová.
 5. Informace o příležitostech ke svátosti smíření je uvedena v ohláškách.
 6. Informace o. Vladimíra o jeho pověření administrátorem excurendo na Novém Hrádku od 1. 1. 2015.
 7. Dětské mše – termíny na rok 2015 budou stanoveny na začátku roku – o. Vladimír zváží, zda by bylo možné, aby byla dětská mše pravidelně první i druhou neděli.
 8. 31. 12. – prosba o podrobnějším informování o finančním hospodaření farnosti.
 9. Velká klubovna – návrh úprav ze společenství mladých. Dne 27. 1. 2015 bude svolána schůzka všech, kteří užívají velkou klubovnu (senioři, Polyfonní sdružení, Harmoni, maminky, farní snídaně, náboženství).
 10. Čalouněné židle do klubovny – otázka přečalounění židlí zůstává – o. Vladimír zjistí možnosti.
 11. Národní eucharistický kongres (www.nek2015.cz), členové PRF nastudují do příštího setkání pastorační rady a projednají realizaci témat s o. Vladimírem a s o. Tomášem
 12. Další setkání PRF 11. 1. 2015.