Zápis PRF – 11. ledna 2015

11. 1. 2015 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.