Zápis PRF – 11. ledna 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 11. 1. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný,
sl. H. Ježdíková, sl. M. Juranová, sl. T. Venclová
Host: p. Vencl

 

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Na základě informací z farnosti a ze sociálního odboru bylo vytipováno pět rodin v nouzi, pro které je projednávána možnost pomoci z části výtěžku minulých Tříkrálových sbírek. Jednotliví členové PRF jsou jmenováni jako garanti projednání všeho potřebného k uzavření smlouvy s konkrétní rodinou a s Diecézní charitou.
 2. V březnu budou projednávány formy apoštolátu, nyní zejména se zaměřením na Noc kostelů.
 3. Z řad mládeže dochází do pastorační rady vždy alespoň jeden zástupce z uvedených:
  Pavel Krupička, Hana Ježdíková, Tereza Venclová, Magdalena Juranová.
 4. V úterý 27. ledna v 19:00 ve Velké klubovně proběhne jednání o jejích úpravách.
 5. „Dětské mše“ – do konce školního roku budou pravidelně každou první i druhou neděli v měsíci od 9:00.
 6. Přečalounění židlí v klubovně – pan Hojný zjistí cenu u čalouníka.
 7. Národní eucharistický kongres (www.nek2015.cz)
  • Každou 3. neděli v měsíci – promluva k uvedenému tématu.
  • Od února budou každá 2. a 4. pondělí večerní setkání (od 19:00) věnována tématům NEK.
  • Každá pondělní adorace bude věnována tématu NEK příslušného měsíce (20 min).
  • Páteční adorace – soukromá s připomenutím tématu.
  • Náboženství pro děti – téma NEK bude zohledňováno.
  • Každý pátek před 3. nedělí v měsíci se bude konat tzv. velké spolčo mladých s přítomností kněze – téma NEK dle brožury.
 8. Březen – měsíc knihy
  • Prověření možnosti zprostředkování nákupu knih se slevou.
  • Knihovníci předají seznam knih k dokoupení o. Vladimírovi.
 9. Postní duchovní obnova
  • Termín: 6. a 7. března (pátek a sobota před 3. postní nedělí).
  • O. Vladimír navrhne a zajistí, kdo duchovní obnovu povede.
 10. Aktualizovat e-mailové adresy členů PRF na webu – pí Blažková.
 11. Web – spolupráce s administrátorem webových stránek farnosti Nový Hrádek – pí Blažková
 12. Ozvučení v děkanském kostele – nabídku, vč. nového panelu pro zobrazení čísla písně, zajistí p. Ježdík. Konkrétní zadání bude rozesláno e-mailem členům PRF k možnému doplnění.
 13. Plánuje se setkání akolytů – termín bude stanoven.
 14. Příprava na 1. sv. přijímání – v tomto měsíci budou rozeslány dopisy rodičům.
 15. Další setkání PFR proběhne 1. března 2015.