Dar odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života

Věřící, kteří se budou opravdově kát a budou vedeni duchem lásky, mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) na níže uvedených posvátných místech ve dnech 2. 2. 2015, 15. a 16. 8. 2015, 29. 8. 2015 a 2. 2. 2016:

Katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové.

Poutní místo v Rokoli (filiální kostel Panny Marie, kaple Matky Boží třikrát podivuhodné „Betlém“, kaple Nejsvětější Trojice a kaple Panny Marie u studánky).

Dále poutní a rektorský kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách, poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži, poutaní a farní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích, poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, opatský a farní kostel Narození Panny Marie v Želivi, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, proboštský kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, kaple mateřince Školských sester de Notre Dame v Hradci Králové.