Příprava na Národní eucharistický kongres

Také naše farnost se připravuje na Národní eucharistický kongres. Informace, podněty k zamyšlení se a osobní přípravě máte možnost získat zde:

– Každou 3. neděli v měsíci – promluva při mši svaté.
– Od února budou každá 2. a 4. pondělní večerní setkání věnována tématům NEK.
– Každá pondělní adorace bude věnována tématu NEK příslušného měsíce (20 min).
– Páteční adorace – je soukromá, téma bude připomenuto.
– Náboženství pro děti – téma NEK bude zohledňováno.
– Každý pátek před 3. nedělí velké spolčo mladých.
Bližší informace o Národním eucharistickém kongresu zde.