Postní duchovní obnova 2015

Téma: Boží prozřetelnost a hřích
 
Program:
Pátek 6. 3. 2015
16: 00: Mše svatá 
po mši: rekolekční přednáška
 
Sobota 7. 3. 2015
8:15: Mše svatá
9:00: rekolekční přednáška 
         dotazy 
         občerstvení
 
10: 15 rekolekční přednáška
          dotazy
          adorace 
 
11:30 dojídací občerstvení Usmívající se