Zápis PRF – 1. března 2015

1. 3. 2015 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.