Zápis PRF – 1. března 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 1. 3. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, sl. M. Juranová

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – projednávání konkrétní pomoci z části výtěžku použitelného pro lidi v nouzi.
 2. Čalouněné židle do klubovny – část židlí předáno k přečalounění.
 3. Velká klubovna – projednávání úprav na základě předchozího společného jednání. Setkání nad návrhem se zástupci jednotlivých společenství proběhne do příštího zasedání PRF.
 4. Projednávala se účast křičících dětí na mši – rádi bychom znovu upozornili rodiče na to, že je otevřená oratoř, která je ozvučená, aby děti v určitém věku, kdy jsou více hlučné, měly své zázemí. Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním účastníkům mše svaté.
 5. Řešilo se, v jaké části při konci mši svaté bude modlitba za eucharistický kongres. Modlitba zazní po každé bohoslužbě, po modlitbě za kněze.
 6. Otázka ke zvážení, kde by měla probíhat výuka náboženství pro děti na prvním stupni a jak podpořit skupinu dětí, která se připravuje na první svaté přijímání, aby rostla dál jako „parta“.
 7. Informování o finančním hospodaření farnosti od ERF bude po závěrce, při následující PRF.
 8. Ozvučení v děkanském kostele – zajistí p. Ježdík, osloví 3 etablované firmy s konkrétní zakázkou interního výběrového řízení – termín k zaslání nabídek je stanoven do 28. 3. 2015.
 9. Prosba, aby byl světelný panel s písněmi umístěn i v klášterním kostele.
 10. 20. 3. mše svatá z důvodu vikariátního setkání večer mladých začne v 17:00.
 11. Setkání akolytů – termín bude stanoven – po velikonocích.
 12. Termíny zpovědí budou zveřejněny v ohláškách.
 13. Zelený čtvrtek mše sv. v 18:00 – prosíme muže, kteří jsou ochotni nechat si umýt nohy, aby oslovili pana Hojného nebo přímo kněze, Velký Pátek mše sv. v 16:00, Bílá Sobota vigilie ve 20:30.
 14. Křížovou cestu na Výrov si vezme na starost mládež.
 15. Prosba žen, které uklízí, o novou rohožku (nejlépe do velikonoc) – bude řešeno.
 16. Otázka k použití zvonu sanctusníku, který je zprovozněn – zatím bude používán při mši sv. v 9:00, pokud bude dostatek ministrantů.
 17. Řešit donesení plátna a jeho zavěšení pro promítání písniček při bohoslužbách (Harmoni).
 18. Noc kostelů – projednávání podrobností k programu.
 19. Farní den 31. 5. 2015.
 20. 1. sv. přijímání 14. 6. 2015.
 21. Další setkání PFR 12. 4. 2015.