Zápis PRF – 12. dubna 2015

12. 4. 2015 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.