Zápis PRF – 12. dubna 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 12. 4. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Tomáš, p. Nývlt, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, sl. M. Juranová

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – projednávání další pomoci.
 2. Velká klubovna – další projednávání úprav proběhne v květnu.
 3. Využívání oratoře – prosba k těm, kdo oratoř užívají, aby po sobě také uklízeli.
 4. Modlitba za eucharistický kongres. Modlitba zazní většinou na závěr mše svaté před požehnáním, kněz může operativně vyzvat lid k modlitbě až po závěrečném zpěvu. Lístečky s modlitbou budou v neděli zůstávat v lavicích.
 5. Informování o finančním hospodaření farnosti od ERF bylo přesunuto na následující PRF.
 6. Kaple Jana Nepomuckého – mše sv. v květnu 13., 14., 15. a pak každá 2. středa v červnu a v červenci; v měsících srpen, září, říjen každou 2. středu v měsíci v kapli na zámku.
 7. Ozvučení v děkanském kostele – dodavatel byl vybrán, řeší se realizace.
 8. Setkání akolytů – termín ? 23. 5. 2015, bude potvrzeno.
 9. Přespávání dětí z náboženství na faře 20.-21. 6. 2015.
 10. 1. sv. přijímání 14. 6. 2015.
 11. Noc kostelů 29. 5. 2015 – projednávání programu – viz. přiložený plakátek.
 12. Farní den 31. 5. 2015 – projednávání programu.
 13. Další investice v roce 2015 – bude podrobně projednáváno na příští PRF.
 14. Další setkání PRF 24. 5. 2015.