Mše s dětským formulářem a farní snídaně

Vaše děti mohou každou 1. neděli aktivně účastnit mší s dětským formulářem, ve kterých je kázání určeno přímo jim. Tyto „dětské mše“ se konají v děkanském kostele od 9:00.

Každou první neděli v měsíci je pro Vás po „dětské mši“ připravena farní snídaně (od 10:00) na faře. Srdečně Vás zveme na popovídání si nad kávou či čajem a najdete jistě i něco dobrého k zakousnutí (můžete i sami přinést něco upečeného na ochutnání).

Po farní snídani následuje krátká katecheze pro děti tak, aby je zaujala a společné vyrábění podle vybraného tématu.