Oslava Dne Bible – Adorace Písma svatého

30. 9. 2015 se v naší farnosti sejdeme po bohoslužbě – cca v 18:30. Prosíme, přineste si s sebou svou vlastní Bibli. Z té si každý vybere jakoukoliv kapitolu, potichu si ji přečte a může ostatním krátce několika větami říci: proč si ji vybral, co ho zaujalo, shrnout do krátkého hesla, atd.