Zápis PRF – 20. září 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 20. 9. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný
Omluveni: p. Nývlt, zástupci ze spolča mladých (návrat ze zahraniční cesty)

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – projednávání další pomoci, oslovení sociálního odboru MěÚ a prosíme zároveň zejména farníky, pokud víte o někom, kdo žije v nouzi a potřebuje pomoc, sdělte to panu faráři
 2. Ozvučení v děkanském kostele – celkové náklady cca 100.000,-
 3. Velká klubovna:
  • Bude umístěno 12 desek na kolečkách sloužících zároveň jako paravan, tabule a nástěnka
  • Na část stěn bude nalepena bílá tapeta s otíratelným povrchem
  • Nad okny bude jen krátký ozdobný závěs + rolety ke stahování
  • Následně budou přidělány televize v malé i velké klubovně
 4. Náboženství
  • ZŠ Malecí: prosba o změnu místa výuky náboženství
  • ZŠ Komenského: vyučuje Kristýna Rydlová ve spolupráci s o. Vladimírem
  • Fara 6.-9. třída: vyučují Lucie a Petr Lukešovi, Marie Petrová ve spolupráci s o. Vladimírem
  • Středoškoláci: termín se bude řešit v průběhu října
 5. 30. 9. Den Bible – po mši svaté, každý si ze své vlastní bible vybere jednu kapitolu, pohovoří o tom, proč si ji vybral a co ho oslovilo, může přečíst dvě-tři věty, které ho nejvíce oslovily
 6. Chodítko – je k dispozici na faře a bude v děkanském kostele
 7. Volby do pastorační rady:
  • Vyhlášení 27. 9.
  • První kolo – možnost vkládat návrhy 3 jmen 4.10. + 11.10.
  • Druhé kolo 25. 10. – budou rozdány kandidátky + možnost vybrat 6 jmen hned na místě, nejdéle je bude možné odevzdat do 1.11.
 8. Komise pro volby do PRF: o. Vladimír, pí Molnárová, p. Ježdík
 9. Národní eucharistický kongres – bude vyvěšen listu biskupů na webu farnosti
 10. Adventní duchovní obnova, 6. 12. 2015 – povede P. Kubeš
 11. Mikuláš navštíví děkanský kostel 6. 12. v 10:00 a v 11:30 Bohuslavice
 12. Úkol pro novou PRF – promyslet finanční podporu mladých na celosvětovém setkání mládeže v Krakowě