Zápis PRF – 20. září 2015

20. 9. 2015 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.