Volby do pastorační rady 2015 – volební řád

Volební řád:

  1. 20. 9. 2015 – farář jmenoval tříčlennou volební komisi.
  2. 4. 10. – 11. 10. 2015 – odevzdávání návrhů 3 kandidátů na připravených lístcích. Kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit (katolík starší 18 let, příslušející do farnosti). V děkanském, klášterním a krčínském kostele bude v období bohoslužeb umístěna volební urna. Mimo bohoslužby bude možné své návrhy vhazovat v děkanském kostele do vestavěné pokladničky na tiskoviny. Farář a volební komise společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádají si jejich souhlas s kandidaturou – do 17. 10. 2015.
  3. 17. 10. volební komise sestaví kandidátku ze všech navržených kandidátů.
  4. Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději 14 dnů před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele.
  5. 25. 10. – 1. 11. proběhnou volby, voliči z přehledu kandidátů označí 6 nejvhodnějších pro působení v pastorační radě.
  6. Volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb.
  7. Volební komise do 14 dnů od data konání voleb oznámí farnímu společenství výsledky voleb.