Proč na NEK?

Biskupové českých i moravských diecézí nás ve svém společném pozvání vybízí k osobní účasti a zároveň nás povzbuzují ke společné cestě úcty k Eucharistii, k ještě hlubšímu vnímání Církve jako tajemného Těla Kristova, které se z Eucharistie rodí.

„Přijeďte s námi načerpat duchovní síly, okusit plody bohatství rozmanité Církve, a také zde se pomodlit za naše rodiny i probíhající synodu.“ – pozvání Stálé rady ČBK zde.

Bližší informace o programu a o opravdu bohatých a zajímavých doprovodných aktivitách naleznete zde.

Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit a prohloubit lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou s Nejsvětější svátostí oltářní spojeny a vycházejí z ní.

Na zajištění vstupenek je možné domluvit se přímo s panem farářem.