Volby do pastorační rady 2015 – přehled kandidátů

V prvním kole voleb do Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují bylo odevzdáno 51 lístků, na kterých bylo navrženo 50 kandidátů. Všichni byli osloveni volební komisí a s uvedením na kandidátce a s prací v Pastorační radě v případě zvolení souhlasí těchto patnáct farníků (abecedně):

Blažková Taťána Čížek Roman Fanta Pavel Hojná Zdena st. Hojný Luděk Ježdík Jan Ježdíková Hana Lukeš Petr Molnárová Marie st. Neumann Jan Neumannová Pavlína Nývlt Karel Petrová Marie Vencl Roman Vlček Břetislav

Druhé kolo voleb proběhne v termínu 25. 10. – 1. 11. 2015 a za platný bude pokládán takový odevzdaný volební lístek, na kterém bude označen nejméně jeden a nejvíce šest kandidátů.