Farní víkendová akce pro mladé rodiny

Zveme mladé rodiny z naší farnosti, které mají děti ve věku do 7 let, na víkendovou akci.