Výsledky voleb do Pastorační rady farnosti 2015

Ve druhém kole voleb do Pastorační rady farnosti bylo odevzdáno celkem 136 platných volebních lístků s celkem 710 hlasy. Volenými členy Pastorační rady pro příští čtyřleté období se stávají (počet hlasů, jméno):

109

Molnárová Marie st.

  74

Blažková Táťána

  67

Hojný Luděk

  59

Čížek Roman

  59

Vlček Břetislav

  57

Ježdík Jan

Ustavující zasedání Pastorační rady farnosti v novém složení proběhne v neděli 22. 11. 2015 v devatenáct hodin.