Zápis PRF – 22. listopadu 2015

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 22. 11. 2015 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Mariusz, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček

Host: p. Vencl

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Oficiální představení ustanovených členů PRF farnosti a složení slibu (dle čl. IV. bod 2) 6. 12. po mši svaté v 18:00 hod.
 2. Tříkrálová sbírka
  • schválena pomoc pro občanku NMnM v nouzi pečující o osobu blízkou
  • projednávání další pomoc
  • rozdávání pokladniček pro sbírku proběhne na faře 20. 12. po mši svaté o deváté
 3. Pracovní verzi pastoračního plánu na rok 2016 pošle o. Vladimír e-mailem
 4. Zpovídání před 3. nedělí adventní – bude uvedeno v ohláškách
 5. Setkání rodin s dětmi v prosinci (po návštěvě Mikuláše) proběhne dle projeveného zájmu farních rodin.
 6. Duchovní adventní obnovy po středeční bohoslužbě od 2. 12. – povede o. Mariusz
 7. Seminář pro středoškoláky čtvrtky od 19:00 hod.
 8. Prosba o pomoc s úklidem kostela, pomáhajících je málo a služba je méně namáhavá, když pomohou další – dobrovolníci se mohou hlásit paní Klamtové (tel.: 604 777 100).
 9. Adventní duchovní obnova 4.-5.12. 2015 – povede P. Kubeš – v sobotu 9:00-12:00 (přednáška, setkání, povídání, adorace)
 10. Misijní pohlednice – projednávání výroby a prodeje 6. 12. a 13. 12.
 11. Mikuláš 2. 12. 18:30 Bohuslavice; 5. 12. Slavoňov; 6. 12. 10:00 děkanský kostel
 12. Mše svaté 24. 12.: 15:30 Krčín, 15:30 Černčice, 22:00 Bohuslavice, 24:00 děkanský kostel; společná večeře pro duchovní z okolí
 13. 31. 12. Silvestr – bohoslužba za ty, kteří vykonávají nějakou službu ve farnosti
 14. Putovní ikona v roce milosrdenství – bude zjištěno více informací – pozvání k modlitbě
 15. Poděkování o. Vladimírovi za službu bez kaplana
 16. V novém roce promyslet finanční podporu mladých – Krakow