Pohled pro misie (advent 2015) – poděkování

Děkujeme všem dětem, které se zapojily do malování vánočních pohledů, a všem farníkům, kteří si tyto pohledy koupili. Společně se tak podařilo získat 3.100,- Kč, které pomohou záchraně chudých dětí v misiích. Více o Pohledu pro misie®.