Zápis PRF – 31. ledna 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.