Zápis PRF – 31. ledna 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 31. 1. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – prověřování možností pomoci v regionu naší farnosti.
 2. Informace o bohoslužbách
  1. Uvedení Páně do chrámu 2. 2. 2016 – v 7:00 v klášteře, v 18:00 v děkanském kostele
  2. Popeleční středa 10. 2. 2016 – v 7:00 v klášteře, v 18:00 v děkanském kostele
 3. Příprava na svátosti (první svaté přijímání a svátost smíření) pro děti každou neděli od 14. 2. 2016 v 16:30 hod.
 4. Postní duchovní obnova 26.-27. 2. 2016 – povede duchovní misijní kongregace vincentinů (lazaristů) z Dobrušky.
 5. Svátost pokání – čtvrtek 17. 3., pátek 18. 3. před Květnou nedělí + pondělí 21. 3.
 6. Bílá sobota – čas bohoslužby bude upřesněn – v děkanském kostele se předpokládá cca v 18:30.
 7. Biblické hodiny vedené farním vikářem – návrh, aby byly realizovány ve středu po mši svaté.
 8. Křížová cesta na Výrov – realizaci domluví o. Vladimír se spolčem mladých.
 9. Modlitební skupiny ve farnosti – zreviduje a zaktualizuje p. Vlček; bude také zveřejněno, které modlitební skupiny jsou otevřené pro nově příchozí.
 10. Putovní ikona v roce milosrdenství – zveřejnit více informací na nástěnky a na web.
 11. Následování hodní – zviditelnit odkaz na webu na archiv.
 12. Podpora mladých – Krakow – o. Vladimír zjistí počet zájemců na spolču mladých.
 13. Projednávalo se zavěšení televizí v klubovnách.
 14. Pomoc s úklidem (trvá jen 1-1,5 hodiny) – je stále ještě aktuální nedostatek pomocníků.
 15. Změna ve výuce náboženství v ZŠ Komenského – povede Lenka Štěpánová.
 16. Změna ve vedení K-plesu – Jan Molnár předává Lence Štěpánové.
 17. Informace o sponzorském zajištění očištění lustru v kostele na Dobeníně.
 18. Březen – měsíc knihy – připomínka akcí s tím spojených.
 19. Další setkání PRF se bude konat 13. 3. 2016.