Březen – měsíc knihy

O březnových nedělích proběhnou od 10:00 ve farní knihovně následující besedy:

Bábovky, koláče a další občerstvení budou zajištěny.