Postní duchovní obnova 2016

Zveme vás ve dnech 26. – 27. 2. 2016 na postní duchovní obnovu na téma Patologické a terapeutické prožívání vztahu v životě současného křesťana, kterou povede P. ThLic. Augustín Slaninka, CM, děkan Římskokatolické farnosti – děkanství Dobruška. Bude se konat v děkanském kostele a na faře. Program naleznete mezi akcemi farnosti.