Zápis PRF – 13. března 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.