Zápis PRF – 13. března 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 13. 3. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Mariusz, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Pastorační plán na rok 2016 – projednáván průběžně. Celorok bude prodiskutován na příštím jednání PRF.
 2. Svátost pokání – čtvrtek, pátek před Květnou nedělí + pondělí po Květné neděli – diskuze nad termíny. Bylo potvrzeno, že o svátost pokání u zpovědníka z jiné farnosti bývá v dané časy velký zájem.
 3. Zelený čtvrtek – prosíme muže, kteří jsou ochotni se nabídnout pro mytí nohou, aby se obrátili na p. Hojného.
 4. Velkopáteční obřady – v oratoři budou k dispozici obrázky pro děti, kdyby to pro některé bylo dlouhé.
 5. Křížová cesta na Výrov – domluveno, povede společenství mladých.
 6. Bílá sobota – začátek v 19:00 v děkanském kostele i v Bohuslavicích.
 7. Modlitební skupiny ve farnosti – předání informací odloženo na příští PRF.
 8. Putovní ikona v roce milosrdenství – jedna již putuje, na biskupství jsou objednané další dvě.
 9. Zavěšení televizí v klubovnách – nainstalovány držáky, řeší se.
 10. Velmi prosíme o pomoc s úklidem – trvá jen 1-1,5 hodiny cca 1x do měsíce a je praktické, když se může střídat více farníků. V současné chvíli je nedostatek pomáhajících!
 11. Oslovit farníky s hledáním kostelníků pro klášterní kostel.
 12. Pořad bohoslužeb – návrh o. Mariusze, aby v děkanském kostele (na stále stejném místě) byla mše sv. každý den ve stejný čas. Probíráno členy pastorační rady i z hlediska praktičnosti a potřeb farníků, zmíněny důvody, proč jsou důležité bohoslužby také v klášterním kostele.
 13. Snížení počtu bohoslužeb v neděli – návrh o. Mariusze na snížení bohoslužeb v NMnM v neděli na tři, aby se vytvořil prostor pro sloužení mše sv. ještě v nějakém jiném filiálním kostele nebo jako pomoc panu faráři, aby šetřil své síly a nebyl příliš unavený. Diskuze nad množstvím farníků navštěvujících jednotlivé mše svaté. Pro přehled obsazení bohoslužeb farníky bude počítána účast na mších svatých po dobu 2-3 měsíců. Začne se po Velikonocích.
 14. Problém s pozdním chozením na mši svatou.
 15. Májové mše svaté se budou i letos konat ve vesnických kaplích.
 16. Bohoslužba 8. 4. bude o hodinu posunuta – začátek v 17:00 z důvodu vikariátního setkání mladých.
 17. Diecézní ministrantské setkání v Želivě proběhne 15.-17. 4.
 18. Mše svaté v kapli sv. J. Nepomuckého se budou konat: 15. 5. v 18:00 + 16. 5. v 18:00 + 17. 5. v 18:00.
 19. Farní pouť 22. 5. 2016 – schválen dobročinný bazar pro zdravotní středisko ITIBO v Keni – prodávat se budou vyrobené věci + přednáška s filmem Daleko za sluncem.
 20. Termín přijetí svátostí pokání a smíření 28. 5. a svátosti Eucharistie 29. 5.
 21. Noc kostelů 10. 6. – zvláštní přípravné setkání proběhne 22. 4. v 19:00 + krátce bude probírána také pomoc s organizací při programu pro děti na farním dni.
 22. Žádost o výsledky hospodaření farnosti z roku 2015 od ekonomické rady farnosti.
 23. Návrh na vytvoření krátké aktivity (cca 10 min.) pro děti po mši sv. v 10:00, které běhají před kostelem – společné prožívání.
 24. Krakov – možnost přihlášení i pro rodiny s dětmi na víkend 29.-31. 7.
 25. Krakov – finanční podpora pro mládež. Z naší farnosti chce jet 10 mladých lidí. Z celonárodní sbírky je financován pobyt v diecézích, doprava a podpora účasti mladých z chudých zemí (+ sprchy, záchody, podium, zvukaři, obrazovky…). I přes to je zbývající cena stále vysoká (5800,-), a je zapotřebí pomoci ještě z financí farnosti.
 26. Informace o možností vytvoření skupin na webu farnosti – více bude ještě sděleno.
 27. Další setkání PRF 1. 5. 2016.